Empower Oyj, Nuojuankangas, Toisioasennukset (sähköasema Fingrid)