Empower Oyj, Toisioasennukset (sähköasema Nuojuankangas, Fingrid)