Empower Oyj, Utanen, Toisioasennukset (sähköasema Fingrid)